Ticari İmarlı Arsa Nedir?

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

Ofis, dükkan, çarşı, çok katlı mağazalar, iş merkezleri, AVM, ticaret alanları, kamu ve özel katlı otoparklar, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ait taşınmaz malların kurulabileceği arsalara ticari imarlı arsa denilmektedir.
Eğer ticari imarlı arsaya; katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılmak isteniyorsa imar planında bu değişikliklerin yapılarak arsanın ticari kullanımdan çıkarılması gerektmektedir.
Ticari imarlı arsaya neler inşa edilebilir?
Ticaret+Hizmet, Ticaret+Konut, Ticaret+Hizmet+Konut gibi karma kullanım alanları; Yüksek nitelikli konutlar hariç, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, hizmet, ticaret+konut, hizmet+konut, ticaret+hizmet+konut kullanımlarından sadece birinin veya ikisinin ve yahutta tamamının birlikte yer aldığı taşınmazlar inşa edilebilmektedir.
Konut imarlı arsalarda, sadece zemin kata işyeri veya kanunda izin verilen ticari alanlar açılabilir ve üst katlar mutlak suretle konut olabilmektedir.
Ticaret+Konut imar sahası içerisinde zemin katların iş yeri olarak gösterilmesi gerekmekte olup, ruhsat alınırken giriş katların mutlaka işyeri ruhsatı ile işlem görmesi şart koşuluyor.
Ticari imarlı arsada konut yapılmadan önce mutlaka belediyeye başvurulup tapu ve ruhsatta tadilat yaptırılması gerekiyor. Eğer bu işlem yapılmadan konut yapılırsa, sonrasında konut için uygulanan fatura miktarları ticari işletme oranlarına çevriliyor.Haber Kategorisi : Arsa Türleri / Haber Tarihi: 19.08.2014 22:52:49

İlgili Arsa Türleri, Tipleri ve Arsa Çeşitleri

Yorum Formu