Kadastro Nedir?

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

Kadastro Fransızca “cadastre” kelimesinden dilimize geçmiştir. En basit anlatımla kişi ve kurumlara ait olan arsa ve arazilerin kayıt altında tutulmasıdır.

Numaralandırma sistemi ile kayıt altına alınan arsalar parsellenir ve parsellenen bu arsalar detaylı haritalandırma ile gösterilir. Kadastro işlemleri arsanın değerinin, büyüklüğünün ve arsa sahibinin hukuki haklarının belirlenmesini sağlar. Ayrıca kadastronun özel kişilere ait olan arsaların devlet tarafından tutulan kayıtları olarak da tanımlanması mümkündür.

Türk Dil Kurumu’na göre kadastro; ülke içinde yer alan tüm arazilerin sınır ve kapladığı alanın devlet tarafından belirlenmesi ve belirli bir plan dahilinde hukuka uygun bir biçimde bu bilgilerin kayıt altına alınmasıdır.Türk Kadastro Kanunu ise kadastroyu; tüm taşınmaz sınırlarının harita üzerinde belirlenerek, hukuki durumların ve kişilerin bu taşınmazlar ile ilgili haklarının tespit edilmesi olarak tanımlamaktadır.

“Kadastral” , kadastro paftası ya da tapu haritası olarak bilinen arazilere ait bilgileri olarak tanımlanmaktadır. Yüzyıllardır uygulanan kadastro işlemleri ülkemizin vatandaşları için çok önemli bir konudur. Özel mülkiyet ve kamu mallarının ayrımı için en gerekçeli konu olan bu sistem temel olarak üç amaca hizmet etmektedir; emlak vergilerinin belirlenmesi, mülkiyet haklarının korunması ve imar planlaması.

Ülke vatandaşlarının devlete ödeyeceği emlak vergisinin belirlenmesini sağlayan kadastro işlemleri, kişi ve kurumların sahip olduğu taşınmaz malların değerini belirler. Devletin kadastro işlemlerini yürüten resmi kuruluşlar tarafından taşınmaz malların değerinin belirlenmesi, kişi ve özel kurumların ne kadar vergi ödeyeceğinin ortaya çıkmasını sağladığından vergilendirme sistemi için de büyük önem taşır.

Haber Kategorisi : Arsa Türleri / Haber Tarihi: 22.08.2014 23:23:04

İlgili Arsa Türleri, Tipleri ve Arsa Çeşitleri

Yorum Formu