İpotek Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

Bir alacağın karşılığında güvence olarak, taşınmaz bir malı karşılık olarak bu borca göstermeye “ipotek” denir. İpotekte borçlunun sorumluluğu kişiseldir. Alacaklı eğer ipotek edilen taşınmazın satışından borcunu karşılayamazsa, boçlunun diğer malvarlığına da başvurabilir.

İpoteğin gerçekleşmesi için borçlunun kendi taşınmazının olması gerekmez. Üçüncü bir kişiye ait bir taşınmazda ipotek edilebilir ve borca karşılık sunulabilir. Bu işlem birkaç uygulama ile yapılabilir.

Bunlardan biri “rehin sözleşmesi” diğeri ise “tescil”dir. Rehin sözleşmesi; ipoteğin kurulması için, ipotek verilecek malın sahibi ile alacaklı arasında bir anlaşma yapmaktır. Bu anlaşma da mülk sahibi bu taşınmazını belli bir borcun güvencesi olarak göstermeyi taahhüt eder. Bu anlaşma resmi şekilde düzenlenerek tapu memuru önünde gerçekleştirilmelidir.

Nadir olarak, alacaklılar böyle bir anlaşma olmadan da kendi lehine rehin hakkı kurulması ve tescil isteyebilme hakkına sahiptirler. Buna hakkı olanlar kanunda ayrıca belirtilmiştir.

Rehin sözleşmesi yapan bu kişiler, satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı, elbirliğiyle ortaklıklardaki taşınmazlarda, paylaşmadan doğacak alacaklar için hep birlikte mirasçı olanlar veya diğer elbirliği ortakları, taşınmaz üzerine emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yükleniciden alacaklı olan zanaatkârlar,müteahhitler, ölünceye kadar bakma sözleşmesinde taşınmazını bakım borçlusuna temlik eden bakım alacaklısı vs. sözü geçen alacaklılar bu haklarından vazgeçemezler.

Tescil; taşınmaz maliki ile alacaklı arasında rehin sözleşmesi yapılması, ipotek kurmak için yeterli değildir. Rehin hakkının doğabilmesi için, tapuya tescil edilmesi şarttır. Rehin sözleşmesi resmi şekilde tapu memuru huzurunda yapılmalıdır. Tescil istemi, taşınmaz sahibi tarafından yazılı olarak yapılır ve tescil tapu kütüğünün alt satırının altına işlenir.Haber Kategorisi : Krediler / Haber Tarihi: 22.08.2014 23:25:40

İlgili Krediler

Yorum Formu