İfrazlı Arsa Ne Demektir?

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

İfraz işlemi mülkü parçalara ayırmak olarak adlandırılmaktadır. Tapu belgesi üzerinde yapılan değişikler arasında yer alan ifraz işlemi ile tapu kütüğünde bir parsel olarak kaydı bulunan taşınmaz malın, birden faza parsele bölünmesi ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydedilmesi işlemi, ifraz işlemi olarak ifade ediliyor.

Bu tanımdan yola çıkarak, ifrazlı arsayı şöyle tanımlayabiliriz.
Tek tapuya sahip bir arsa, parsellere ayrılarak taşınmaz malın bölünme durumudur. İfrazlı bölgenin cephesi olma şartı vardır. Herhangi bir cephesi olmayan arsalar ifraz edilemez ve 5000 m2 den küçük araziler tekrar ifraz edilemez.
İfraz işlemi için gerekli belgeler;
1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,
2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,
4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.
5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.
İfraz işleminin bedeli:
a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)
b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)Haber Kategorisi : Arsa Türleri / Haber Tarihi: 22.08.2014 23:22:35

İlgili Arsa Türleri, Tipleri ve Arsa Çeşitleri

Yorum Formu