Hisseli Tapu Nedir?

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

Arsa ve gayrimenkul konularında birçok kimsenin kafasını karıştıran konuların başında hisseli tapu gelmektedir. Taşınmaz mal sahibi olmak isteyenlerin ve bu sektöre yatırım yapmak isteyenlerin iyi bilmesi gereken bir konu olan hisseli tapu durumu; bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi bir belgedir.

Hisseli tapularda gayrimenkulün sahiplerinin isimleri açık bir şekilde yazar ve bu gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtilir. Ancak kişinin dikkat etmesi gereken konu; hisseli tapularda sadece gayrimenkulün ortaklarının isimlerinin ve sayılarının belirtildiğidir.

Hisseli tapuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise hisse sahiplerinin arazi veya arsa da hangi bölgelere sahip olduğudur. Çünkü, hisseli tapuda kimin hangi bölgeye sahip olduğu belirtilmemektedir.

Bu nedenle genel olarak hisseli tapu sahipleri arasında arazi anlaşmazlıkları yaygın olarak yaşanmaktadır. Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında toplanarak, kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verebilir. Yapılan anlaşmanın sonuçları ise tarafların ortak kararı ile yazılı bir belgeye de dökülebilir.

Hisseli tapudaki bu sorundan dolayı yatırımcılar hisseli tapulara çok yanaşmamakta ve daha çok müstakil tapulu arazilere yatırım yapmaktadırlar. Hisseli tapular için en uygun yatırım kararı, yatırım yapılmadan önce eğer mümkünse arazinin müstakil tapuya çevrilmesidir.

“Rıza taksim sözleşmesi” adı altındaki bu sözleşme ile hisseli tapu sahipleri kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verebilmektedirler. Ülkemizde bu anlaşma ile birçok anlaşmazlığın önüne geçilmiştir.

Ancak bu sözleşmenin tapuya hiçbir etkisi yoktur. Hisse sahiplerinden herhangi biri “izalei şuyu” davası açarak taşınmaz malı satışa çıkarabilir.

Haber Kategorisi : Arsa Türleri / Haber Tarihi: 22.08.2014 23:33:49

İlgili Arsa Türleri, Tipleri ve Arsa Çeşitleri

Yorum Formu