Arsa Tapulu Ev Ne Demektir ?

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre irtifak hakları kurulabiliyor.

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına "Kat irtifakı" deniyor.

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir. Arsa tapulu ev tapuları da bu aşamada karşımıza çıkıyor. Henüz iskan belgesi alınmamış ve bu nedenle resmi olarak bittiği gözükmeyen binalardaki dairelerin tapusu arsa tapulu olarak karşımıza çıkıyor.

Peki arsa tapulu daire nedir?

Arsa tapulu ev; kat irtifaklı tapular, arsa tapulu olarak da ifade ediliyor. Arsa tapulu ev satışlarında, resmi olarak evin değil arsa hissesinin satışı gerçekleşmiş oluyor.

Arsa tapulu ev nasıl alınır?

Satın almayı düşündüğünüz arsa tapulu evin arsa payına bakın;
Söz konusu daireye kaç metre kare arsa düştüğünü öğrenin;
Eğer daire tapuda görünmüyorsa mutlaka noterden hangi dairenin size ait olduğuna dair satıcıyla gidip anlaşma yapın;
Evi satın alırken gerçek bedeli üzerinden gösterin.Haber Kategorisi : Arsa Türleri / Haber Tarihi: 22.08.2014 23:12:34

İlgili Arsa Türleri, Tipleri ve Arsa Çeşitleri

Yorum Formu