Arsa Payı Sorunu

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

Kentsel dönüşüm yasası birçok sorunu beraberinde getiriyor. Arka daire-ön daire, yola cephe, üst ve alt kat tartışmaları ile beraber bu arsa payı sorununa yasanın bir yaklaşım getirmemesi kavgaları daha da büyütüyor. Yönetmeliğin 15.maddesinde yeniden yapımda taraflar oy birliği ile uzlaşamazlarsa “SPK Lisanslı bir kuruluştan değerleme raporu alacaklardır diye yazıyor” ancak bunun arsa payları ve şerefiye değerlemesi için mi yapıldığı net olarak belli değil.
Arsa payı nedir?
Kat mülkiyeti kanunun 2.maddesinin “d” bendine göre “arsa payı her bir bağımsız bölüme tahsis edilen ortak mülkiyet payıdır” şeklinde açıklanıyor. Arsa payları arsa halindeki taşınmazın kat mülkiyetli bir taşınmaz haline dönüştürülmesi sürecinde bağımsız bölümlerin rayiç değerlerine göre dağıtılan bir ortak mülkiyet payıdır.
Yani taşınmaz inşa edilirken arsa payı her bir bağımsız bölüme bulunduğu konum-cephe-değer dikkat alınarak dağıtılan bir paydır. Bunun nedeni örneğin aynı metrekaredeki iki daire için; yola cepheli bir daire ile cephesi olmayan bir daire arasındaki farkın arsa payı yola cepheli daireye fazla vermekle çözülmesidir. İşte bu şekilde düzenlenen arsa payları bazen kötü niyetli yapıcılar tarafından kendi lehlerine aşırı bir şekilde arttırılmıştır.
Bu durumda vatandaşlarımızın yapabilecekleri ise “arsa payı düzeltim davası” açmalarıdır. Bu davanın en iyi tarafı zamanaşımına tabi olmaksızın her zaman açılabilmesidir. Ancak bu dava ile ilgili bilinmesi gereken ve bugün belki de kavgalara yol açan en temel nokta arsa payı düzeltim davasının arsa paylarının yapıldığı tarihteki binadaki konum-cephe ve değere göre dağıtılması nedeniyle sonraki imar durumu, cins, manzara değişikliği, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle oluşan artışların düzeltimde dikkate alınmayacağıdır.
Haber Kategorisi : Arsa Haberleri / Haber Tarihi: 22.08.2014 23:06:32

İlgili Arsa Haberleri

Yorum Formu