2B Arazisi Nedir?

Bakanlık Hazine Arazilerinin Satışına “Dur” Dedi haberi fotoğrafı

Orman vasfını kaybetmiş araziler olarak adlandırılan 2B Araziler hazinenin sahip olduğu mal varlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de orman vasfını kaybetmiş araziler 2B arazileri olarak ifade ediliyor
Bir diğer deyişle 2B arazisi; orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere deniyor.
2B arazileri, 473 bin hektarlık alana yayılmış durumda. Bu alanlar üzerinde su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı devlet tarafından sağlanan 400 bin civarında yapı bulunuyor. Söz konusu arazilerin yüzde 80'i Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alıyor. Bu arazilerin büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluşuyor.
2B'nin satışına imkân veren yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2009 yılının başlarında onaylanmıştır. Tapu kanununda yapılan değişikliklerle 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman vasfını kaybeden ve tekrar orman haline getirilemeyeceği bilimsel açıdan onaylanan arazilerin kadastro çalışmaları yapılabilecek hale getirilmiştir.
Düzenlemeye göre; çarpık kentleşme bulunan 2B arazileri bina sahiplerine değil, kentsel dönüşüm için Toplu Konut İdaresi'ne devredilerek değerlendirilecektir. 1982 yılından önce arazinin ev, işyeri veya tarım arazisi olarak kullanıldığı ispatlanamazsa bu yerler devlete kalacak şekilde yasa düzenlemesi yapılmıştır.
Orman kadastro komisyonları tarafından hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler kullanım durumları dikkate alınarak varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, hazine adına tescil edilecek şekilde düzenlenmiştir.
Haber Kategorisi : Arsa Türleri / Haber Tarihi: 22.08.2014 23:00:03

İlgili Arsa Türleri, Tipleri ve Arsa Çeşitleri

Yorum Formu